Strefa żółta na siłowni – wytyczne w związku z epidemią koronawirusa

Portal GOV.PL podał wytyczne związane z korzystaniem z siłowni. W związku z wprowadzeniem żółtej strefy w całym kraju, należy przestrzegać wytycznych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych. Zasady te dotyczą zarówno ćwiczących, jak i właścicieli obiektów

Wytyczne dla siłowni

Jak czytamy na stronie gov.pl:

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa Czerwona – 1 osoba na 10 mkw
Strefa Żółta – 1 osoba na 7 mkw